top of page
Image by hannah grace

publicystyka

Ponad 60 artykułów publicystycznych, not programowych i innych tekstów poświęconych muzyce poważnej, publikowanych przez większość znaczących polskich pism muzycznych m.in. : „Ruch Muzyczny”, „Twoja Muza”, „Magazyn Art & Business”, Magazyn „FineLife”, „Muzyka 21”.

bottom of page